Науково-дослідна робота

          

Кафедрою фізичного виховання проводиться науково-дослідна робота за темою: «Індивідуалізація рухової активності студентів в системі фізичного виховання ВУЗів економічного профілю» у межах теми № 0111U000192 для студентів І-ІІ курсів.

Участь викладачів кафедри фізичного виховання у науково практичних конференціях

Зав. кафедрою Новицька Н.А.

 1. ХХХІV Міжнародна науково – методична конференція: Індивідуалізація навчального процесу на шляху Європейської інтеграції вищої освіти України. - Полтава, ПУСКУ, 26 - 27 березня 2009 р. Використання індивідуального підходу на заняттях з фізичного виховання в умовах переходу на навчання за кредитно-модульною системою.
 2. ХХХV Міжнародна науково – методична конференція: Управління якістю діяльності вищого навчального закладу за міжнародними стандартами менеджменту [SO 900]: 2008: досвід впровадження та напрямки вдосконалення. – Полтава, ПУСКУ, 25 - 26 березня 2010 р. Підвищення якості практичних занять з фізичного виховання шляхом впровадження новітніх фітнес-програм у навчальний процес з метою підвищення рівня фізичної підготовленості студентів.
 3. Міжнародна науково-методична конференція ПУЕТ „Управління якістю діяльності вищого навчального закладу за міжнародними стандартами ISO 9001:2008: досвід впровадження та напрями вдосконалення”, «Підвищення якості практичних занять з фізичного виховання шляхом впровадження новітніх фітнес – програм у навчальний процес з метою підвищення рівня фізичної підготовленості студентів»
 4. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Основні напрями розвитку фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації» ДДІФКС, « Динаміка показників фізичного здоров’я жінок молодого та середнього віку під впливом вправ бодіфітнесу» 2010 р.
 5. Міжнародна, науково - практична конференція ДДІФКіС «Основні напрямки розвитку фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації», 2012 р. «Впровадження в навчальний процес спеціально – організованої рухової активності з урахуванням інтересів студентів»
 6. Науково-методична конференція «Новітні інноваційні освітні технології «Проблеми, розвиток та досвід впровадження» ПУЕТ, 2012р. «Впровадження принципів спеціально організованої рухової активності в системі оздоровлення студентів»
 7. Міжнародна конференція «Фізична культура, спорт і здоров’я»,Харківська державна академія фізичної культури, 2013 р. «Розвиток індивідуальної рухової активності студентів в системі фізичного виховання»
 8. ХХХVІІІ міжнародна науково-методична конференція, 2013 р. «Сучасні методичні підходи для самостійної роботи студентів, які займаються фітнесом»
 9. ХХХІХ Міжнародна науково-методична конференція 23 – 24 січня 2014 року м. Полтава  «Якість вищої освіти: чинники формування конкурентоспроможності випускників». Доповідь: «Сучасні методи формування інтересу студентів до активних занять фізичною культурою».
 10. ІХ Міжнародна науково-методична конференція 6 березня 2015 року м. Харків «Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств». Доповідь: «Дослідження сучасної методики спеціально організованої рухової активності з урахуванням інтересу студентів та впровадження її в навчальний процес».

Ст. викладач Симоненко Н.О.

 1. ХХХV Міжнародна науково – методична конференція: Управління якістю діяльності вищого навчального закладу за міжнародними стандартами менеджменту [SO 900]: 2008: досвід впровадження та напрямки вдосконалення. – Полтава, ПУСКУ, 25 - 26 березня 2010 р. Впровадження у навчальний процес занять з корегуючої гімнастики у спеціальні медичні відділення як напрямок профілактики захворювання опорно-рухового апарату студентів.
 2. Міжнародна науково-методична конференція ПУЕТ „Управління якістю діяльності вищого навчального закладу за міжнародними стандартами ISO 9001:2008: досвід впровадження та напрями вдосконалення «Впровадження у навчальний процес занять з корегуючої гімнастики у спеціальні медичні відділення як напрямок профілактики захворювань опорно-рухового апарату студентів», 2010 р.
 3. Науково-методична конференція «Компетентнісний підхід до формування системи цінностей випускників вищого навчального закладу» ПУЕТ, березень 2011 р., «Спрямування процесів фізичного виховання на підвищення рівня фізичної підготовленості студентів – майбутніх фахівців»
 4. Науково-методична конференція «Новітні інноваційні освітні технології «Проблеми, розвиток та досвід впровадження» ПУЕТ, 2012 р.  «Досвід впровадження самостійної оздоровчої роботи студентів з ослабленим здоров’ям»
 5. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Основні напрямки розвитку фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації» Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
  «Основні напрямки розвитку фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації»
 6. ХІІІ Міжнародна конференція «Фізична культура, спорт і здоров’я», Харківська державна академія фізичної культури«Впровадження інноваційних технологій при самостійній формі фізичної підготовки студентів ВНЗ»
 7. ХХХVІІ міжнародна науково-методична  конференція , 2013 р.  «Особливості методичних підходів до самостійних занять студентів спеціальних медичних відділень з корегуючої гімнастики»
 8. XXXІХ Міжнародна науково-методична конференція 23-24 січня  2014 року. „Якість вищої освіти: чинники формування конкурентноспроможності випускників”. Доповідь: „Каланетика. Форми, методи підходу в практичній підготовці студентів ”.
 9. ІХ Міжнародна науково-методична конференція 6 березня 2015 року м. Харків «Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств». Доповідь: «Дослідження сучасної методики спеціально організованої рухової активності з урахуванням інтересу студентів та впровадження її в навчальний процес».
 10. ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція  грудень 2016 року м. Полтава Полтавський Національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка «Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи». Теза: «Особливості методичних підходів до самостійних занять студентів спеціальних медичних відділень з корегуючою гімнастики.»

Ст.  викладач Ахтирська Н.М.

 1. Міжнародна науково – методична конференція: Індивідуалізація навчального процесу на шляху Європейської інтеграції вищої освіти України. - Полтава, ПУСКУ, 26 - 27 березня 2009 р. Вплив індивідуально – консультативних занять на формування потреби у фізичному вдосконаленні студентів вищих навчальних закладів.
 2. ХХХV Міжнародна науково – методична конференція: Управління якістю діяльності вищого навчального закладу за міжнародними стандартами менеджменту [SO 900]: 2008: досвід впровадження та напрямки вдосконалення. – Полтава, ПУСКУ, 25 - 26 березня 2010 р. Впровадження у навчальний процес з фізичного виховання занять з фітболу для студентів спеціальних медичних відділень як один з напрямків вдосконалення та розвитку фізичних якостей.
 3. Міжнародна науково-методична конференція ПУЕТ „Управління якістю діяльності вищого навчального закладу за міжнародними стандартами ISO 9001:2008: досвід впровадження та напрями вдосконалення «Впровадження у навчальний процес з фізичного виховання занять з футболу для студентів спеціальних медичних відділень, як один з напрямків вдосконалення та розвитку фізичних якостей», 2010 р.
 4. Науково-методична конференція «Компитентнісний підхід до формування системи цінностей випускників вищого навчального закладу» ПУЕТ, березень 2011 р., «Роль фізичної підготовки студентів у професійній діяльності в сучасних умовах»
 5. Науково-методична конференція «Новітні інноваційні освітні технології «Проблеми, розвиток та досвід впровадження» ПУЕТ, 2012 р.  «Досвід впровадження в навчальний процес занять з корегуючої гімнастики, фітболу, елементів пілатесу зі студентами спеціального медичного відділення»
 6. ХХХVІІІ міжнародна науково-методична конференція, 2013 р. «Особливості самостійних занять студентів з послабленим здоров’ям»
 7. XXXІХ Міжнародна науково-методична конференція 23-24 січня  2014 року. „Якість вищої освіти: чинники формування конкурентноспроможності випускників”. Доповідь: „Здоровий спосіб життя – один з чинників формування духовних цінностей ”. Полтава, ПУЕТ

Ст.  викладач Васецький І.А.

 1. ХХХІV Міжнародна науково – методична конференція: Індивідуалізація навчального процесу на шляху Європейської інтеграції вищої освіти України. - Полтава, ПУСКУ, 26 - 27 березня 2009 р. Використання індивідуального підходу на заняттях з фізичного виховання в умовах переходу на навчання за кредитно-модульною системою.
 2.  ХХХV Міжнародна науково – методична конференція: Управління якістю діяльності вищого навчального закладу за міжнародними стандартами менеджменту [SO 900]: 2008: досвід впровадження та напрямки вдосконалення. – Полтава, ПУСКУ, 25 - 26 березня 2010 р. Особливості підготовки жіночих команд з волейболу в умовах удосконалення навчально-тренувального процесу в ігрових видах спорту
 3. Міжнародна науково-методична конференція ПУЕТ „Управління якістю діяльності вищого навчального закладу за міжнародними стандартами ISO 9001:2008: досвід впровадження та напрями вдосконалення «Особливості підготовки жіночих команд з волейболу в умовах удосконалення навчально-тренувального процесу в ігрових видах спорту», 2010 р.
 4. Науково-методична конференція «Компитентнісний підхід до формування системи цінностей випускників вищого навчального закладу» ПУЕТ, березень 2011 р., « Компетентнісний підхід до себе»
 5. Науково-методична конференція «Новітні інноваційні освітні технології «Проблеми, розвиток та досвід впровадження» ПУЕТ, 2012 р.   «Впровадження принципів спеціально організованої рухової активності в системі оздоровлення студентів»
 6. ХХХVІІІ міжнародна науково-методична конференція , 2013 р. «Особливості самостійного тренування баскетболістів»
 7. XXXІХ Міжнародна науково-методична конференція 23-24 січня  2014 року. „Якість вищої освіти: чинники формування конкурентноспроможності випускників”. Доповідь: „Особливості тренерсько-викладацької діяльності під час змагань у волейболі ”. Полтава, ПУЕТ
 8. ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція  грудень 2016 року м. Полтава Полтавський Національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка «Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи». Теза: «Покращення технічної підготовки під час індивідуальних навантажень у баскетболі.»

Ст.  викладач Кожуріна І.Є.

 1. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Основні напрями розвитку фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації» ДДІФКС, «Динаміка розвитку спортивно-масової роботи серед студентів ВНЗ», 2010 р.
 2. ХV Міжнародна науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців», ОДАБА, 2010 р., «Шляхи підвищення фізичної активності студентів»
 3. Міжнародна наукова конференція «Фізичне виховання різних груп населення: стан, проблеми та перспективи», м. Дніпропетровськ 2011 р., « Педагогічні умови індивідуальної спрямованості фізкультурно-оздоровчої роботи зі студентами гуманітарних вузів»
 4. Науково-методична конференція «Компитентнісний підхід до формування системи цінностей випускників вищого навчального закладу» ПУЕТ, березень 2011 р.,  «Спрямування процесів фізичного виховання на підвищення рівня фізичної підготовленості студентів – майбутніх фахівців»
 5. Міжнародна, науково - практична конференція ДДІФКіС «Основні напрямки розвитку фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації», 2012 р.«Порівняльна характеристика фізичної підготовленості студентів І-ІІ курсів»
 6. Науково-методична конференція «Новітні інноваційні освітні технології «Проблеми, розвиток та досвід впровадження» ПУЕТ, 2012 р.  «Стимулювання фізичної активності студентів в сучасних умовах навчання у ВНЗ»
 7. Міжнародна конференція «Фізична культура, спорт і здоров’я», Харківська державна академія фізичної культури «Методи педагогічного підходу для вдосконалення фізичного розвитку студентів ВНЗ»

Ст.  викладач Крафт В.А.

 1. Міжнародна науково – методична конференція: Індивідуалізація навчального процесу на шляху Європейської інтеграції вищої освіти України. - Полтава, ПУСКУ, 26 - 27 березня 2009 р. Особливості використання індивідуального підходу у тренувальному процесі в групах спортивної спеціалізації з футболу.
 2. Науково-методична конференція «Компитентнісний підхід до формування системи цінностей випускників вищого навчального закладу» ПУЕТ, березень 2011 р., « Психологічний вплив викладача у навчальній діяльності на формування світогляду та системи цінностей  випускників вищого навчального закладу»
 3. Науково-методична конференція «Новітні інноваційні освітні технології «Проблеми, розвиток та досвід впровадження» ПУЕТ, 2012 р. «Роль навчальної діяльності викладача на рівень підготовки студентів в умовах впровадження новітніх технологій»
 4. IX Международная научно-методическая конференция на базе Национальной академии Национальной гвардии Украины (НАНГУ) г. Харьков 5-6 марта 2015 года. (natsa@ukr.net)  Доклади:
  а). Индивидуализация тренировочного процесса в группах спортивной специализации по футболу на пути Євроинтеграции высшего образования Украины.
  б). К проблеме подготовки студенческой волейбольной команды.
  в). Особливості методики загальної і професійно-прикладної фізичної підготовки при відхиленнях у стані здоров`я.
  г). Вплив спортивної спеціалізації на розвиток фізичних якостей студентів ПУЕТ.

Над кандидатськими дисертаціями на кафедри фізичного вихованні працюють:

 1. Новицька Н.А. старший викладач кафедри фізичного виховання – Харківська Державна академія фізичної культури на тему: «Технологія індивідуального впровадження засобів рухової активності по фізичному вихованню студентів ВНЗ».
 2. Кожуріна І.Є інструктор з фізичної культури кафедри фізичного виховання – Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського на тему «Педагогічні основи корекції фізичного стану студентів».